Când dorul va simți gustul nimicniciei

Când dorul va simți gustul nimicniciei,Iar speranța își va dezbrăca existența dominată de năprasnicul fior al vântuluiSufla-vei cenușă peste nopțile albe,Dorindu-ți aprig să le încețoșezi existența cândva himerică,Să îngropi stelele-n amintirile nestatornice,Să le-așezi pe cer fără suflări,Fără existența umanăCare să distrugă complicele resort al revărsărilor tardive, clandestine gânduri. Răzvrătirea vei încerca s-o distrugi, chiar dacă […]